Grunty zabudowane w Rzeszowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2020 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Załęska 53, 35-322 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00073073/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 237/4 (adres administracyjny ul. Załęska 53), położona w miejscowości Rzeszów, obręb ewidencyjny nr 220 Załęże, powiat rzeszowski grodzki, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00073073/0. Powierzchnia działki 0,1833ha. Działka ma kształt nieregularny. Na przedmiotowej działce w części wschodniej posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej. Działka ogrodzona w części wokół budynku. Działka przylega bezpośrednio wschodnim fragmentem do drogi miejskiej, wjazd na działkę urządzony bezpośrednio z niniejszej drogi. Uzbrojenie działki: energia elektryczna 230/400 V, woda sieciowa, kanalizacja lokalna (szambo), gaz ziemny. W ramach nieruchomości gruntowej znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwnioczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej końcem lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Przyjęty do użytkowania wg kartoteki budynkow w 2000r. Na układ funkcjonalny składa się: na parterze – pokój dzienny, trzy pokoje, kuchnia z jadalnią, wiatrołap, łazienka z WC, dwa pomieszczenia gospodarcze, hall, komunikacja, na poddaszu znajduje się przestrzeń strychowa niezagospodarowana z możliwością ewentualnego wykorzystania. Z pokoju dziennego wyjście na taras zewnętrzny i do ogrodu. Powierzchnia zabudowy 163,00 m.kw. Dom posadowiony na fundamencie betonowym, ściany zewnętrzne murowane trójwarstwowe z pustaków ceramicznych, wewnętrznym dociepleniem ze styropianu, ściany wewnętrzne murowane, na poddaszu brak ścianek działowych, strop nad parterem żelbetowy docieplony, dach czterospadowy z wykuszem nad wejściem, kominy murowane z cegły, stolarka okienna drewniana. Budynek na dzień wizji lokalnej użytkowany.

Suma oszacowania wynosi 455 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 341 962,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 595,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.