Grunty niezabudowane w Budach Głogowskich

Komornik Sądowy w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza w Rzeszowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2020 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja: – nieruchomości położonej przy ,Budy Głogowskie, 36-060 Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00106169/1.
Zobacz więcej