e-Mail
rzeszow.wolanin@komornik.pl
Adres
Bernardyńska 5, Rzeszów
Telefon
17 715 7772
Bank PeKaO SA

Numer konta 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437

w tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy KM
konto do wpłat zza granicy

SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL32 12402614 1111 00103673 8437

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe opisanie przelewów poprzez wyraźne wskazanie imienia i nazwiska/nazwy dłużnika

oraz sygnatury sprawy KM...../... Pozwoli to na prawidłową identyfikację wpłaty i zaliczenie jej na właściwe należności.

 

 

Ogłoszenie

Informujemy, iż komornik ponownie przyjmuje strony w siedzibie kancelarii. Prosimy o zadbanie o środki ochrony – maseczki i rękawiczki. W sprawach nie wymagających osobistych kontaktów i wyjaśnień prosimy o korzystanie z form zdalnych.

Informacja!

Prosimy o kontakt telefoniczny ze strony osób dysfunkcyjnych
i niepełnosprawnych w celu ustalenia terminu oraz sposobu spotkania z uwagi na trudności w dostępie do kancelarii (kancelaria znajduje się na I-piętrze
i nie posiada windy).

Uwaga!

Split payment nie obowiązuje przy zajęciu wierzytelnosci przez komornika.
Kliknij by przeczytać.