Grunty niezabudowane w Budach Głogowskich – stawy (działka gruntu nr 4305/33)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-07-2021r. o godz. 11:00 – w trybie uproszczonym, rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Grzegorza Bednarza, Benedykta Bednarza, Iwony Bednarz, Agnieszki Bednarz, położonej: Budy Głogowskie, 36-060 Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00205952/1. Przetarg zakończy się dnia 13.07.2021 r.
o godz. 11:00.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu
Krajowej Rady Komorniczej:

https://elicytacje.komornik.pl/.

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowyej niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 4305/33, obręb ewidencyjny nr 0001 Budy Głogowskie, położona w miejscowości Budy Głogowskie, miasto i gmina Głogów Małopolski, powiat rzeszowski ziemski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00205952/1. Działka gruntu nr 4305/33 o przeznaczeniu rolniczym położona w miejscowości Budy Głogowskie jest niezabudowana. Powierzchnia działki wynosi 3,77 ha (obręb 0001 Budy Głogowskie). Działka wg oględzin w przeszłości mogła stanowić kopalnię kruszywa. Aktualnie ok 2 ha jej powierzchni stanowią zbiorniki wodne (szacunkowy obmiar z mapy), pozostała powierzchnia działki porośnięta drzewami i krzewami oraz trawą. Brzegi zbiorników wodnych porośnięta roślinnością charakterystyczną dla tego typu obszarów. Działka ogrodzona w całości tzw. „siatką leśną”. Uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna. Dojazd do działki zadowalający – droga polna nieutwardzona na zasadach służebności. Warunki terenowe dobre, teren płaski. Warunki lokalizacyjne peryferyjne.

Suma oszacowania wynosi 268 801,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 201 600,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 880,10zł, najpóźniej w dniu poprzedzacym przetarg.

Bezpośredni link do e-licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/3361