Grunty niezabudowane w Krasnem – działka nr 2292/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-07-2021r. o godz.11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosława Wolanina, mieszczącej się przy ul. Bernardyńskiej 5 w Rzeszowie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Barbara Anna Kuźniar, położonej: 36-007 Krasne, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00141166/7.

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka gruntu nr 2292/1, położona w miejscowości Krasne, obręb ewidencyjny nr 0001 Krasne, gmina Krasne, powiat rzeszowski ziemski, województwo podkarpackie. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00141166/7. Zakres wyceny dotyczy określenia wartości rynkowej prawa własności ww. nieruchomości gruntowej. Działka gruntowa niezabudowana opisana jako działka gruntu nr 2292/1 o powierzchni 500m2 (obręb ewidencyjny nr 0001 Krasne). Kształt regularny zwarty zbliżony w swoim obrysie do prostokąta, obszar działki w zasadzie płaski. Obszar działki zagospodarowany jako niewielki ogród przydomowy wraz z częścią rekreacyjną (trawnik, drzewa owocowe). Działka ogrodzona prawie w całości – w części wschodniej południowej granicy brak ogrodzenia. Przez działkę przebiega gazociąg wysokociśnieniowy dużej średnicy, wyłączający działkę z możliwości zabudowy. Dane na temat działki: • uzbrojenie sieciowe działki: uzbrojenie znajduje się na działkach sąsiednich, • dojazd do działki – dobry, droga lokalna z dostępem do drogi publicznej, • warunki lokalizacyjne dobre, • usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości – dobre.

Suma oszacowania wynosi 29 570,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 22 177,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 957,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzacym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Rzeszowie 32 12402614 1111 0010 3673 8437