Grunty niezabudowane w Mrowli – działka nr 387

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-08-2021r. o godz. 11:00 – trybie uproszczonym, rozpocznie się druga licytacja nieruchomości – działki o nr 387, należącej do dłużnika: Grzegorza Bednarza, położonej: 36-054 Mrowla, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RZ1Z/00136283/5. Przetarg zakończy się dnia 26-08-2021 r. o godz. 11:00.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu
Krajowej Rady Komorniczej:

https://elicytacje.komornik.pl/.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 387 o pow. 0,14 ha, położona w obrębie 0005 Mrowla, gm. Świlcza. Właścicielem nieruchomości zgodnie z Kw nr RZ1Z/00136283/5 jest osoba fizyczna. Działka nr 387 nie posiada uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, jest nieogrodzona, nie posiada dojazdu. Działka położona jest w terenie płaskim, zadrzewiona. Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane. Działka nr 387 posiada regularny kształt.

Suma oszacowania wynosi 61 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 30 800,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 160,00zł, w taki sposób, aby na rachunek Komornika wpłynęla najpóźniej
w dniu poprzedzacym przetarg.

Bezpośredni link do e-licytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/3544