Grunty niezabudowane w Trzcianie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-07-2021r.  – w trybie uproszczonym, rozpoczną się pierwsze licytacje działek o numerach: 2136/1, 2136/2, 177/2, 1773 –  należących do dłużnika: Roman Drausa, położonych w Trzcianie. Przetargi będą trwały tydzień i zakończą się dnia 08.07.2021 r.

Przetarg nieruchomości odbędzie się drogą elektroniczną – za pośrednictwem serwisu
Krajowej Rady Komorniczej:

https://elicytacje.komornik.pl/.

Bezpośredni link do elicytacji:

https://elicytacje.komornik.pl/items/3224

https://elicytacje.komornik.pl/items/3325

https://elicytacje.komornik.pl/items/3326

https://elicytacje.komornik.pl/items/3327