Odwołanie licytacji działek w Pawłokomie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin informuje, że licytacje nieruchomości położonych w Pawłokomie (nr KW RZ2Z/00032838/9 i KW RZ2Z/00032837/), należących do dłużniczki: Janiny Paszko, które zaplanowane były na dzień 08-07-2021r.  – zostały odwołane.