e-Mail
rzeszow.wolanin@komornik.pl
Adres
Hetmańska 40A/75 Rzeszów
Bank PeKaO SA

Numer konta 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437

w tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy KM
konto do wpłat zza granicy

SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL32 12402614 1111 00103673 8437

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe opisanie przelewów poprzez wyraźne wskazanie imienia i nazwiska/nazwy dłużnika

oraz sygnatury sprawy KM...../... Pozwoli to na prawidłową identyfikację wpłaty i zaliczenie jej na właściwe należności.

 

 

UWAGA

Informujemy, iż zmianie uległ adres kancelarii.
Obecny adres kancelarii: ul. Hetmańska 40A/75, 35-045 Rzeszów
(Budynek Vispro, na przeciwko Stadionu Stali Rzeszów, klatka nr 2)
Kancelaria mieści się na XI piętrze.

Ogłoszenie

Informujemy, iż komornik ponownie przyjmuje strony w siedzibie kancelarii. Prosimy o zadbanie o środki ochrony – maseczki i rękawiczki. W sprawach nie wymagających osobistych kontaktów i wyjaśnień prosimy o korzystanie z form zdalnych.

Uwaga!

Split payment nie obowiązuje przy zajęciu wierzytelności przez komornika.
by przeczytać.

Uwaga!

Szanowni licytanci!
Z uwagi na hakerskie ataki zmierzające do wyłudzenia wpłat dotyczących elektronicznych licytacji, przed dokonaniem wpłaty, prosimy o sprawdzenie poprawności numeru rachunku Komornika na naszej stronie, stronie Sądu i Izby Komorniczej.