e-Mail
rzeszow.wolanin@komornik.pl
Adres
Hetmańska 40A/75 Rzeszów
Bank PeKaO SA

Numer konta 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437

w tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy KM
konto do wpłat zza granicy

SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL32 12402614 1111 00103673 8437

 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe opisanie przelewów poprzez wyraźne wskazanie imienia i nazwiska/nazwy dłużnika

oraz sygnatury sprawy KM...../... Pozwoli to na prawidłową identyfikację wpłaty i zaliczenie jej na właściwe należności.

 

 

Uwaga!

Zmiana nr rachunku bankowego.
Nowy nr: 58 1600 1462 1800 9740 4000 0001.

Uwaga!

Split payment nie obowiązuje przy zajęciu wierzytelności przez komornika.
by przeczytać.

Uwaga!

Szanowni licytanci!
Z uwagi na hakerskie ataki zmierzające do wyłudzenia wpłat dotyczących elektronicznych licytacji, przed dokonaniem wpłaty, prosimy o sprawdzenie poprawności numeru rachunku Komornika na naszej stronie, stronie Sądu i Izby Komorniczej.