e-Mail
rzeszow.wolanin@komornik.pl
Adres
Bernardyńska 5, Rzeszów
Telefon
17 715 7772

Informacja!

Prosimy o kontakt telefoniczny ze strony osób dysfunkcyjnych
i niepełnosprawnych w celu ustalenia terminu oraz sposobu spotkania z uwagi na trudności w dostępie do kancelarii (kancelaria znajduje się na I-piętrze
i nie posiada windy).