Regulamin newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin, publikuje poniżej regulamin Newslettera:

  1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanina na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy zapoznać się poniższym Regulaminem.
  2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Subskrybentów o wyznaczonych, przez wyżej wymieniony organ, licytacjach poprzez wysyłanie informacji o pojawieniu się nowej licytacji drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  3. Aby skorzystać z usługi konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywna poczta elektroniczna.
  4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Subskrybent do formularza udostępnianego przez Komornika Sądowego Mirosława Wolanina na stronie internetowej: www.wolanin-komornik.pl
  5. Subskrybent zapisując się do newslettera wyraża zgodę na wysyłanie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosława Wolanina za pośrednictwem newslettera informacji dotyczących licytacji ruchomości jak i nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
  6. Komornik Sądowy nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
  7. Subskrybent w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link Wypisz znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
  8. Komornik Sądowy zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, w przypadku gdy użytkownik dokonał naruszenia niniejszego Regulaminu lub prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, albo również w sytuacji, gdy użytkownik podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarcza treści bezprawne.