Grunty zabudowane w Rzeszowie – Matysówka

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 30, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wierchowa 99, 00-000 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ2Z/00026675/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działki gruntu nr 801/11, 801/15, 801/18, 801/20 i 801/22 (adres administracyjny: Rzeszów, ul. Wierchowa 99), które tworzą jedną zwartą gospodarczo całość, położone w obrębie 228 Matysówka. Wieś Matysówka z początkiem 2019 roku została przyłączona do miasta Rzeszowa, natomiast do końca 2018r. wchodziła w skład gminy Tyczyn. W/w grunty objęte są KW RZ2Z/00026675/3 i RZ2Z/00047354/0. Działka gruntowa zabudowana opisana jako działka gruntu nr 801/11 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, pozostałe działo i bardzo małych powierzchniach stanowią teren sąsiadujący z działką zabudowaną. Powierzchnia działek łącznie wynosi 0,1222ha. Kształt regularny zwarty z wydłużonym fragmentem prowadzącym do drogi publicznej (w ramach działek 801/15, 801/20, 801/22) o nachyleniu w kierunku południowo-zachodnim. Budynek mieszkalny znajduje się w części centralnej – północnej kompleksu działek. W pozostałym niezabudowanym obszarze znajduje się zaniedbany trawnik i nasadzenia ozdobne. W części zachodniej działki pomiędzy budynkiem mieszkalnym a granicą znajduje się drewniana wiata. Działki ogrodzone całościowo (w części zachodniej uszkodzenie ogrodzenia w wyniku osunięcia terenu. Powierzchnia działek, stanowiąca dojazd, utwardzona z nawierzchnią z kostki granitowej. Działki uzbrojone w sieci: energii elektrycznej, wodną i kanalizacyjną, gazową. Dojazd do działki drogą lokalną publiczną, warunki terenowe średnie, teren pofałdowany z miejscami o dużych nachyleniach, warunki lokalizacyjne peryferyjne, usytuowanie nieruchomości w stosunku do centrum miejscowości – peryferyjne. W ramach nieruchomości znajduje się dom mieszkalny, parterowy z poddaszem użytkowym i przyziemiem częściowo zagłębiony w terenie ze względu na cechy fizyczne działki. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej początkiem lat dwitysięcznych. Na układ funkcjonalny składa się: przestronny salon z aneksem kuchennym, cztery pokoje, łazienka, WC, pomieszczenie pralni, komunikacja wraz z przestronnym holem na poddaszu i klatką schodową, niewykończone przyziemie i strych nieużytkowy. Powierzchnia użytkowa (wg dokumentacji technicznej) wynosi 307,16 m.kw. Konstrukcja budynku mieszkalnego: dom posadowiony na fundamencie betonowym, ściany podpiwniczenia murowane, ściany zewnętrzne murowane z pustaków, budynek docieplony z wykonaną elewacją tynkiem cienkowarstwowym, ściany wewnętrzne murowane, na poddaszu wykonane w techonologii kartonowo-gipsowej, stropy gęstożebrowe, płyta tarasu żelbetowa, dach wielospadowy, więźba dachowa drewniana krokwio płatwiowa, pokrycie dachowe – blachodachówka powlekana, kominy murowane z cegły, stolarka okienna PVC, drzwi drewniane. Stan techniczny budynku mieszkalnego określono jako dobry wymagający odświeżenia i drobnych remontów wraz z wykończeniem przyziemia i tarasu.

Suma oszacowania wynosi 855 759,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 641 819,25 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85 575,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Rzeszowie 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mieszczącym się pod adresem: Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.